FALCK COMPLETA AMB ÈXIT EL PROGRAMA K2CM

Al llarg del 2020, Taga ha acompanyat Falck VL en facilitar i gestionar el seu procés de creixement exponencial des de la perspectiva de la Gestió del Canvi.

Emmarcat en el programa Keys to Change Management (K2CM), s’han treballat de manera holística múltiples continguts relacionats amb el Change Management i intel·ligències emocionals i relacionals; així com s’han dut a terme activitats i dinàmiques per consolidar i integrar tot allò après.

L’eix central del programa K2CM ha estat la construcció, redacció i compromís per part de tot l’equip del departament de Coordinació (clau per l’activitat que desenvolupen) envers un Pacte Relacional que s’integra en la cultura organitzacional de Falck VL.