L’equip directiu del Grup Arcasa participa en el programa de Lideratge de TAGA – Pinea3

Aquest mes de Juliol finalitza el quart mòdul del programa de Lideratge de TAGA – Pinea3 en el qual participal’Equip Directiu del Grup ARCASA. Aquest programa, desenvolupat per l’equip de TAGA – Pinea3 Barcelona i dirigit per Xavier Tarré, té l’objectiu de fomentar el desenvolupament integral de cada membre de l’equip per tal de fer-ne disponible tot el seu potencial, tot reduint a la mínima expressió el malbaratament d’energia personal i de recursos materials.

Des de l’any 2012, el Grup ARCASA avança cap al desenvolupament organitzacional i d’equips amb el sport de TAGA – Pinea3. Per a Artur Arqués, Director General del Grup, el Leadership Program és una aposta central dins la nova política d’Arcasa ja que, “una empresa és allò que les persones que la constitueixen són capaces de fer”.

El programa, dividit en set mòduls (1. Arrel, 2. Benestar, 3. Voluntat, 4. Cooperació, 5. Expressió, 6. Saviesa, 7. Comunitat) que corresponen als set eixos del model OES®(Sistema Energètic Organitzacional), ofereix un treball amb profunditat sobre la realitat personal i professional de cada membre, sempre de forma respectuosa amb la privacitat i el ritme de cada persona, però al mateix temps motivant la vivència i la transformació.